جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی گچکاری و گچبری

اجرای گچکاری و گچبری در مناطق یک تا چهار تهران

نام مدیر عامل علی عقیلی
آدرس شرکت نارمک میدان ۹۶ پ ۳